Úvodní stránka Informace pro firmy Program Vystavovatelé Harmonogram Fotky Mapa příjezdu Okolí Starší ročníky

18. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

PROGRAM

Pátek 9. 6. 2017


1. blok přednášek 16.00 – 17.15 hod.

1. Karpíšková M.

Transezofageální ultrazvuk srdce – úskalí z pohledu sestry.

2. Švédová K., Pavlová D., Hejzlarová L., Papík Z.

Ach-Al-Asie aneb uvolněte se, prosím…

3. Kiršbaumová G.

Vývoj resynchronizační léčby ve FN HK.

4. Klimešová D.

Kdo rychle dává, dvakrát dává: endovaskulární léčba akutních mozkových ischémií.

5. Boušková E.

Náplň práce sestry na kardiostimulaci není pouze o implantacích.

6. Kaupová A., Andržová J., Kožešníková R., Lokvencová Š., Papík Z.

Sedm divů „Vaterské papily“.

7. Dostálová H.

Katetrizační ablace fibrilace síní pohledem sestry.

8. Papík Z. a kolektiv

Zajímavý kvíz pro začátečníky i pokročilé.


2. blok přednášek 17.30 – 18.45 hod.

Karcinom prostaty

1. Odrážka K.

Současný pohled na karcinom prostaty.

2. Tomšová M.

Karcinom prostaty z pohledu patologa - současný vyšetřovací standard.

3. Broďák M., Košina J., Balík M.

Robotem asistovaná radikální prostatektomie v léčbě karcinomu prostaty.

4. Odrážka K.

Moderní techniky radioterapie v léčbě karcinomu prostaty.

5. Dvořáková D.

Systémová léčba karcinomu prostaty.

6. Stejskal J.

Off-label léčba u dlouhodobě přežívajícího pacienta – kazuistika.


3. blok přednášek 19.15 – 21.00 hod.

Novinky v diagnostických a léčebných metodách

1. Praus R.

Chlopenní náhrady – poruchy funkce.

2. Štěpán P.

Vaskulární malformace mozku – časovaná bomba.

3. Krajina A., Česák T., Krajíčková D., Dvořáková R.

Jak diagnostikovat a léčit arteriovenózní malformace mozku?

4. Papík Z., Sedloň J., Kolářová R., Málková Š., Louma V.

Zenkerův divertikl a jeho problematika z pohledu endoskopické intervence.

5. Žák P.

Tyrosinkinázové inhibitory - mezník v léčbě chronické myeloidní leukémie.

6. Pařízek P.

20 let katetrizační ablační léčby tachyarytmií ve FN HK.


Sobota 10. 6. 2017

4. blok přednášek 17.00 – 19.00 hod.

Vária

1. Popelka J.

Co znamená „MR kompatibilita“ u kardiologických implantátů?

2. Zbořil V.

Faktory limitující efektivitu terapie IBD.

3. Dresslerová I., Bláha V.

Familiární hypercholesterolémie a nové možnosti léčby.

4. Hanková E.

Virové hepatitidy pro neinfektology.

5. Šteiner I.

Nemoci a smrt Karla IV.

6. Pelouch R.

Pacient užívá doporučené léky: pravda nebo iluze?

7. Šembera Š., Jirkovský V., Hůlek P., Fejfar T.

Danišův stent - zkušenosti z Fakultní nemocnice Hradec Králové

8. Krajina A., Hůlek P., Fejfar T., Šembera Š., Lojík M., Renc O., Chovanec V., Raupach J., Jirkovský V., Čabelková P.

Postavení TIPS v léčbě symptomatické portální hypertenze.


5. blok přednášek 19.15 – 21.00 hod.

Nové doporučené postupy?

1. Fejfar T., Hůlek P., Šembera Š., Jirkovský V.

Nové možnosti terapie PBC.

2. Haman L.

Antikoagulace před a po verzi u každé fibrilace síní?

3. Žák P.

Anémie chronických onemocnění.

4. Beneš M.

Bariatrická endoskopie - současnost a budoucnost.

Vyžádaná přednáška

5. Šťásek J.

40 let PCI a 20leté výročí intervenční léčby IM ve FN HK.

6. Krajina A., Fröhlichová Y.

Jaroslav Hašek na Českomoravské vysočině.

 

Informace: 495 836 202, 605 941 566

© J&J 20. 2. 2016