Úvodní stránka Informace pro firmy Program Vystavovatelé Harmonogram Fotky Mapa příjezdu Okolí Starší ročníky

22. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

PROGRAM

Pátek 26. 5. 2023

1. blok přednášek 16.00 – 17.30 hod.

Blok sesterských přednášek

1. Novotný V., Almawiri A

LUCAS: dobrý sluha nebo zlý pán?

2. Boušková E., Exner J., Hauser P., Sedláček K., Jäger J., Tušl Z.

Fyziologická stimulace srdce… návrat k „normalizaci“?

3. Karásková E., Křenovská J., Papík Z.

Anorektální manometrie.

4. Vyletová P.

Žilní přístupy a jejich využití.

5. Duda J., Duda J.

Záznam EKG. Umíme to?

6. Hejnyšová V., Pavlová D., Papík Z.

FTRD – začínáme.

7. Chalupníková L., Boušková E.

Jde to i bez drátů?

8. Novotný V., Dušek J.

Kamenné srdce, pohádky nelžou.


2. blok přednášek 17.45 – 19.00 hod.

Souhrn pokroků v onkologii

1. Ryška P., Jandura J., Vajda M., Hrubešová J.

Miniivazivní léčba bolesti v oblasti břicha a pánve.

2. Stejskal J., (Astra Zeneca)

Přínosy imunoterapie v léčbě pokročilého karcinomu žlučových cest.

3. Koblížek V., Jiroušek M., Kočová E., Hejduk K.

Screening karcinomu plic – pilotní projekt ÚZIS a odborných společností ČLS JEP.

4. Dvořáková D. (Astra Zeneca)

PARP inhibitory v léčbě ovariálního karcinomu.

5. Chovanec V., Lojík M., Drugda J., Vodárek P., Žák P., Hanke I., Koblížek V., Krajina A., Raupach J.

Intranodální lymfografie a embolizace ductus thoracicus – naše zkušenosti.


3. blok přednášek 19.15 – 20.15 hod.

Nové poznatky a léčebné postupy

1. Fejfar T.

Možnosti endoskopické léčby komplikací akutní pankreatitidy.

2. Křenovský P.

Chirurgické řešení komplikací duodenální divertikulózy – soubor kazuistik z „venkovské nemocnice“.

3. Krajina A., Hůlek P., Fejfar T.

Indikace a načasování léčby symptomatické portální hypertenze pomocí TIPS.

4. Papík Z., Málková Š., Kolářová R., Částka O., Sedloň J.

Zenkerův divertikl – současné možnosti endoskopické léčby.


Sobota 27. 5. 2023

4. blok přednášek 17.00 – 18.15 hod.

Novinky v diagnostických a léčebných metodách

1. Haman L.

Prevence tromboembolismu u nemocných s fibrilací síní a renální insuficiencí.

2. Prevence tromboembolismu u nemocných s fibrilací síní a renální insuficiencí.

Rozšíření indikací pro léčbu akutních ischemických cévních mozkových příhod v minulých 3 letech.

3. Žák P. (Astra Zeneca)

Postavení eculizumabu a ravulizumabu v terapii atypického hemolytického syndromu.

4. Pařízek P.

Komorové tachyarytmie u nemocných s ICHS.

5. Zbořil V., Prokopová L., Poredská K., Konečný Š., Kavříková P.

Malé molekuly v terapii (nejen) IBD.


5. blok přednášek 18.30 – 20.15 hod.

Vývoj a současné oborové léčebné možnosti

1. Pudil R.

Současné a budoucí směry v terapii srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí.

2. Kolářová R., Papík Z., Málková Š., Částka O., Sedloň J.

Krvácení do GIT aneb odkud to teče?

3. Renc O., Malý R. et al

Endovaskulární embolizace krvácení u pacientů užívajících antikoagulační léčbu.

4. Šťásek J., Bis J.

Katetrizační léčba degenerovaných chlopenních bioprotéz.

Vyžádané přednášky

1. Krajina A.

Tomáš Garrigue Masaryk ve Žďáře nad Sázavou.

2. Beneš J. (galerista a kurátor sbírek)

Hugo Boettinger – Osud obrazu TGM.

 

Informace: 603 589 463

© J&J 20. 2. 2016