Úvodní stránka Informace pro firmy Program Vystavovatelé Harmonogram Fotky Mapa příjezdu Okolí Starší ročníky

19. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

PROGRAM

Pátek 8. 6. 2018


1. blok přednášek 16.00 – 17.30 hod.

Naše superstar

1. Karpíšková M.

Vyšetřovací metody v neinvazivní kardioangiologii.

2. Švédová K., Pavlová D., Papík Z.

Ach, ta achalázie.

3. Dostálová H.

Pozoruhodné EKG nálezy při ablacích fibrilace síní.

4. Klimešová D.

Příprava pacienta před intervenčním výkonem.

5. Duda J.

Šestidenní monitorování EKG.

6. Kaupová A., Čepková A., Papík Z.

Flamingo, poslední tanec.

7. Boušková E., Chalupníková L.

Spektrum diagnostických a léčebných výkonů na kardiostimulačním sále.

8. Golebiewiczová B., Rýdlová S., Papík Z.

Portální hypertenze aneb hypertenze v Portíku.

9. Marková V.

Ablace naruby.


2. blok přednášek 18.00 – 19.15 hod.

Onemocnění rekta a anu

1. Šembera Š., Tachecí I., Douda T., Kopáčová M.

Kapslová endoskopie.

2. Živný O., Dvořáková R.

MR při karcinomu rekta.

3. Stejskal J.

Komplexní onkologická léčba nádorů rekta.

4. Křenovský P.

Možnosti miniinvazivních řešení útvarů rekta.

5. Dvořáková D.

Léčba karcinomu anu.


3. blok přednášek 19.30 – 21.00 hod.

Novinky v diagnostických a léčebných metodách

1. Pařízek P.

Hypertrofická KMP a arytmie.

2. Hanková E.

Cytomegalovirus - starý známý.

3. Papík Z., Sedloň J., Málková Š., Kolářová R., Louma V., Kudlej L.

Miniinvazivní endoskopické přístupy k zajištění enterální nutrice.

4. Žák P.

Nové léčebné přístupy u vybraných anemií.

5. Hodač M.

Synkopa – co přinesla nová doporučení ESC?

6. Poredská K.

Možnosti endoskopických dilatací u fibrostenozujícího tvaru Crohnovy nemoci.

7. Šťásek J.

10 let našich zkušeností s TAVI.


Sobota 9. 6. 2018

4. blok přednášek 17.00 – 19.00 hod.

Nové doporučené postupy

1. Haman L.

Perioperační management antikoagulační léčby.

2. Čabelková P, Krajina A., Chovanec V.

TIPS u pacientů po transplantaci jater.

3. Drastich P.

Transplantace jater pro primární sklerozující cholangitidu.

4. Koblížek V., Ruta J., Kočová E.

Bronchoskopická volum - redukce v léčbě plicní rozedmy.

5. Hyršl M.

Použití zobrazovacích metod v diagnostice a optimalizaci léčby CHOPN.

6. Žák P.

Mikroangiopatická hemolytická anémie - diferenciální diagnostika a nezbytná laboratorní vyšetření.

7. Pelouch R.

Trombolytická léčba plicní embolie – komu a jak?


5. blok přednášek 19.15 – 21.00 hod.

Kontroverze a varia

1. Zbořil V.

Nejisté a kontroverzní v biologické terapii idiopatických střevních zánětů.

2. Šteiner I.

Amyloidóza srdce – pohled patologa.

3. Pudil R.

Amyloidóza srdce – pohled kardiologa.

4. Brtko M.

15 let septálních ablací u HKMP ve FN HK.

5. Beneš M.

Metabolická bariatrie - vyhraje chirurg či internista?

6. Krajina A., Fröhlichová Y.

Píseň hor Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

 

Informace: 495 836 202, 605 941 566

© J&J 20. 2. 2016