Úvodní stránka Informace pro firmy Program Vystavovatelé Harmonogram Fotky Mapa příjezdu Okolí Starší ročníky

19. mezioborové sympozium českých regionů
v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství

INFORMACE PRO FIRMY

Vážené farmaceutické firmy,
vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru a jako prezident kongresu co nejsrdečněji pozdravil a zároveň Vás pozval na tradiční, již 19. celostátní setkání internistů, invazivních radiologů, gastroenterologů, kardiologů, onkologů, patologů a dalších přidružených oborů a podoborů vnitřního lékařství týkající se intervenčních výkonů a jejich následné péče.

Zároveň mi dovolte poděkovat Vám za Vaši podporu při pořádání 18. ročníku této akce. Minulý ročník se uskutečnil začátkem června 2017 již popáté v hotelovém komplexu Medlov v oblasti Žďárských vrchů. Toto sympozium si získalo na oblibě mezi odbornými lékaři i farmaceutickými firmami a bylo zařazeno do seznamu uznávaných a podporovaných odborných aktivit jak kardiologické, tak i gastroenterologické a hepatologické společnosti. Bývalým garantem této akce je i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu České republiky. Hlavními garanty jsou Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kongres je pořádán jako celonárodní lékařská akce. V minulém ročníku se setkání zúčastnilo více než 200 lékařů včetně zástupců farmaceutických firem.

Staronovou lokalitou pro tento kongres se stal Hotel Medlov v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Kapacita tohoto hotelového komplexu dovoluje ubytování jak pro účastníky kongresu, tak i pro farmaceutické firmy. Hotel se nachází na samotě uprostřed hlubokých lesů na břehu rybníka Medlov.

Účelem tohoto sympozia bude opět odborný pohled na problematiku intervenčních výkonů, pomocných vyšetřovacích metod a zejména výměna zkušeností v jednotlivých centrech nemocnic v České republice. Přednášející se rekrutují z významných pracovišť v České republice, zejména z Prahy, Brna a Hradce Králové. Setkání bude zaměřeno na oblast kardiologie, gastroenterologie, neurologie, angioradiologie, onkologie a jednotlivých oborů vnitřního lékařství.

Informace  Informace a přihlášky pro firmy

Vzhledem k velkému zájmu je tento kongres opět pojat jako celorepubliková odborná akce. Protože se jedná o setkání téměř 200 lékařů i farmaceutických firem, nese tato akce i nemalé finanční nároky. Bez Vaší spoluúčasti bychom nemohli tento kongres v takovém rozsahu uskutečnit.


Na červnové setkání s Vámi na Vysočině se těší organizační výbor:

Logo FNHK

MUDr. Zdeněk Tušl, náměstek ředitele FN Hradec Králové
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
doc. Petr Pařízek, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. prezident sympozia

Endoskopické centrum Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
e-mail: papik.zdenek@nemocnicenachod.cz

Logo Nemocnice náchod

Informace: 495 836 202, 605 941 566

© J&J 20. 2. 2016